TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU ACORDAREA UNUI ÎMPRUMUT

 

  1. Împrumuturile se acordă doar membrilor ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați prin virament în contul curent. Împrumuturile se pot acorda și la casieria C.A.R.,  caz în care dobânda se majorează cu un punct procentual.

  2. Pentru a obține calitatea de membru ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați trebuie să vă înscrieți, să achitați o taxă de înscriere sau de reînscriere, în cazul în care ați mai fost membru.

  3. Condiții pentru înscriere: trebuie să fiți salariat, trebuie să aveți domiciliul sau locul de muncă în județul Galați, în cazul în care nu sunteți salariat CFR, în anumite cazuri, este posibil să solicităm să fiți recomandat de un membru ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați.

  4. În funție de veniturile dvs, de vechimea ca membru, de mărimea împrumutului, la solicitarea unui împrumut trebuie să aduceți ca garanție un număr de garanți, persoane fizice, salariați sau pensionari. Este posibil să solicităm ca o parte sau toți acești garanți să fie membri ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați, salariați C.F.R. sau pensionari.

  5. Împrumuturile se acordă ca un multiplu de fond social (maxim 6 ori), fondul social se constituie prin cotizații lunare obligatorii.

  6. Aveți obligația să cotizați lunar la fondul pentru ajutor de deces. În cazul decesului dvs., moștenitorii legali sau împuterniciții primesc un ajutor nerambursabil de 2.500 de lei.

  7. Restituirea fondului social se face doar în cazul retragerii ca membru C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați, în 3 luni de la data solicitării. Solicitarea pentru restituirea fondului se face doar în cazul în care nu aveți împrumuturi în derulare și nu sunteți garant la alte împrumuturi la ASOCIAȚIA C.A.R. Complex C.F.R – I.F.N. Galați.

    NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ASOCIAȚIA C.A.R.  COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră,

Scopul colectării datelor este: efectuarea unui scenariu pentru acordarea împrumutului solicitat de dumneavoatră.  Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru efectuarea calculelor pentru scenariul de împrumut și afișarea acestora precum și pentru transmiterea lor către noi.  Refuzul dvs. determină imposibilitatea  efectuării operațiilor menționate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării doar de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ASOCIAȚIA C.A.R.  COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI.  De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

ASOCIAȚIA C.A.R.  COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI a fost înscrisă în registrul de evidență a prelucrăriii de date cu caracter personal al Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 6195.

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.