Despre C.A.R.

Stiați că ...

Prima organizatie de tip casă de ajutor reciproc (credit union) datează din anul 1854 fiind înființată de Franz Hermann Schulze-Delitzsch în Germania.
 
Aceste organizații poarta diferite nume astfel: în țările vorbitoare de limbă spaniolă se numesc cooperativas de ahorro y crédito, în Mexic caja popular, în țările francofone caisse populaire sau banque populaire, în țările anglo-saxone se numesc credit unions, în țările africane savings and credit cooperative organizations" (SACCO), în Afghanistan se numesc "Islamic investment and finance cooperatives" (IIFC).
 
În anul 2010 erau la nivel global 52.945 de case de ajutor reciproc (credit unions) în aproximativ 100 de țări. Aceste entități deserveau 188 de milioane de membri și aveau fonduri de apoximativ 1.500 de miliarde de dolari.
 
Țările cu cei mai mulți membri de case de ajutor reciproc (credit unions) sunt S.U.A. (90 de milioane membri), India (20 de milioane de membri), Canada (11 milioane de membri)
 
O casă de ajutor reciproc este deținută și controlată de membrii ei și furnizează împrumuturi și alte servicii financiare numai către aceștia.
 
În România există 1.390 de case de ajutor reciproc afiliate la 39 de unități teritoriale, care sunt la rândul lor afiliate la Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (U.N.C.A.R.S.R.). Aceste case de ajutor reciproc însumează peste 1 milion de membri C.A.R.
 
În județul Galați există aproximativ 30  de case de ajutor reciproc afiliate cu un număr total de aproximativ  38.000 de membri.

Întrebari frecvente

Ce este o Casă de Ajutor Reciproc (C.A.R.)?

O casă de ajutor reciproc este o asociație, fără scop patrimonial (non-profit), creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a salariaților, foștilor salariati și a altor persoane fizice care au venituri permanente.

Ce activități desfășoară C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați?

Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc Complex C.F.R. - I.F.N. Galați îl constituie întrajutorarea membrilor săi, prin acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor și constituirea fondurilor statutare. C.A.R acordă următoarele tipuri de ajutoare sociale nerambursabile:  la căsătorie 800 de lei, la nașterea unui copil 500 de lei, în cazul intrării în șomaj 500 de lei.  Totodată C.A.R. acordă un ajutor de deces nerambursabil membrilor săi de până la  3.000 lei. 

Cum pot beneficia de împrumut de la C.A.R. Complex C.F.R.- I.F.N. Galați?

Pentru a beneficia de împrumuturi la  C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. Galați trebuie mai întâi să deveniți membru C.A.R.. După aceea puteți solicita un împrumut cu condiția să aveți capacitatea financiară de a rambursa ratele lunare și garanțiile necesare (garanți persoane fizice salariate sau pensionari).

Eu pot deveni membru C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. Galați?

Dacă aveți minim 18 ani, sunteți salariat, aveți domiciliul în județul Galați sau locul de muncă în județul Galați, vă puteți înscrie ca membru C.A.R. În momentul în care solicitați un împrumut este posibil să vi se solicite garanți salariați C.F.R.,  pensionari sau membri ai  C.A.R. Complex C.F.R.- I.F.N. Galați.

Ce drepturi am ca membru C.A.R.?

Ca membru C.A.R. aveți dreptul de a solicita și primi împrumuturi în condițiile stabilite de Normele Financiare, R.O.F. și Statut, de a solicita și primi ajutoare nerambursabile în condițiile stabilite de Normele Financiare, R.O.F. și Statut, de a primi anual o bonificare a fondului social într-un procent stabilit de Conferința C.A.R. și în condițiile stabilite de Normele Financiare, R.O.F. și Statut, de a fi delegat și de a participa la Conferințele anuale ale C.A.R. în condițiile stabilite de R.O.F. și Statut, de a candida pentru poziții în Consiliul Director sau Comisia de Cenzori în condițiile stabilite de Legislație, R.O.F. și Statut.

Ce obligații am ca membru C.A.R.?

Ca membru C.A.R. aveți obligația de a contribui lunar la fondul social propriu și de a cotiza la fondul pentru ajutor de deces. Limitele minime și maxime ale acestor depuneri//cotizații sunt stabilite prin Normele Financiare. De asemenea aveți obligația de a achita  ratele la împrumuturile contractate la termenele stabilite în graficele de rambursare.

Ce avantaje am cotizând la C.A.R.?

La soldul mediu anual al fondului social constituit se acordă la sfârșitul anului un beneficiu (în 2021 a fost 3,5% calculat la soldul mediu al fondului social), pe baza fondului social puteți solicita împrumuturi în valoare de maxim 6Xfondul social constituit. Pe baza cotizației la fondul de ajutor de deces, urmașii membrului C.A.R. beneficiază de ajutor de deces nerambursabil în funcție de vechimea ca membru al acestuia la C.A.R..

Ce se întâmplă dacă nu contribui o perioadă la fondul social sau nu cotizez fondul pentru ajutor de deces?

Veți fi notificat prin SMS referitor la aceste restanțe la anumite intervale de câteva luni, după care vom încerca să vă contactăm telefonic. Dacă nu achitați sumele restante nici după aceste demersuri veți fi exclus din rândul membrilor C.A.R. și veți fi notificat în scris. Neachitarea timp de 6 luni a cotizațiilor duce la reducerea ajutorului acordat în caz de deces cu 50% iar în cazul în care nu sunt achitate 12 luni ajutorul deces nu va mai fi acordat. Nu se pot achita retroactiv cotizatiile la fondul pentru ajutor de deces dupa data decesului membrului în așa fel încât să se modifice valoarea ajutorului acordat.

Ce se întâmplă dacă nu achit la timp ratele la împrumut?

Veți fi notificat prin SMS referitor la aceste restanțe după 30 de zile, în același timp vor fi notificați garanții contractului de împrumut. Dacă înregistrați restanțe mai mari de 90 de zile se poate rezilia contractul de împrumut, veți fi notificat în scris despre acest lucru, apoi vom trece la recuperarea sumelor de la dvs si de la garanți prin EXECUTARE SILITA. Concomitent veți fi exclus din rândul membrilor C.A.R. Vă rugăm să evitați aceste situații comunicând C.A.R. dacă nu puteți achita o rată (înainte de scandeța ei) pentru a găsi împreună o soluție.

După ce am beneficiat de un împrumut îmi pot lua fondul social înapoi?

Fondul social se poate restitui, în condițiile prevăzute de Normele Financiare, doar în momentul în care vă retrageți ca membru din C.A.R., aceasta însemnând că nu mai beneficiați de nici unul din serviciile oferite de C.A.R..

Pot solicita restituirea unei părți din fondul social și să rămân membru?

NU. Restituirea fondului se face doar integral și doar în momentul în care solicitați retragerea din C.A.R.

Pot solicita compensarea fondului social cu împrumutul?

NU. Restituirea fondului se face doar în momentul în care solicitați retragerea din C.A.R.. Solicitarea restituirii fondului social se face doar dacă nu aveți împrumuturi în derulare. 

Pot solicita restituirea fondului social dacă sunt garant?

NU. Restituirea fondului se face doar dacă nu sunteți garant la împrumutul altui membru C.A.R. și doar în momentul în care solicitați retragerea din C.A.R., fondul dvs social fiiind garanție la acel contract de împrumut conform contractului și angajametului pe care le-ați semnat. Puteți solicitare restituirea fondului doar după ce membrul respectiv achită integral împrumutul.

Ce se întâmplă cu fondul meu social în cazul decesului?

Fondul social se restiutie moștenitorilor dvs. doar  în baza certificatului de moștenitor în care este prevăzut expres acest drept sau a unei hotărâri judecătorești definitive în care se prevede acest lucru. 

Ce sume mi se restituie în cazul retragerii din C.A.R.?

Sumele depuse de dvs. la fondul social propriu de-a lungul perioadei cât ați fost membru la care s-au adăugat beneficiile anuale aprobate de Conferința membrilor C.A.R.  Sumele cotizate la fondul pentru ajutor de deces NU SE RESTITUIE în cazul retragerii din C.A.R., din acest fond se achită ajutoare pentru membrii decedați.