Despre C.AR.

Stiați că ...

Prima organizatie de tip casă de ajutor reciproc (credit union) datează din anul 1854 fiind înființată de Franz Hermann Schulze-Delitzsch în Germania.
 
Aceste organizații poarta diferite nume astfel: în țările vorbitoare de limbă spaniolă se numesc cooperativas de ahorro y crédito, în Mexic caja popular, în țările francofone caisse populaire sau banque populaire, în țările anglo-saxone se numesc credit unions, în țările africane savings and credit cooperative organizations" (SACCO), în Afghanistan se numesc "Islamic investment and finance cooperatives" (IIFC).
 
În anul 2010 erau la nivel global 52.945 de case de ajutor reciproc (credit unions) în aproximativ 100 de țări. Aceste entități deserveau 188 de milioane de membri și aveau fonduri de apoximativ 1.500 de miliarde de dolari.
 
Țările cu cei mai mulți membri de case de ajutor reciproc (credit unions) sunt S.U.A. (90 de milioane membri), India (20 de milioane de membri), Canada (11 milioane de membri)
 
O casă de ajutor reciproc este deținută și controlată de membrii ei și furnizează împrumuturi și alte servicii financiare numai către aceștia.
 
În România există 1.390 de case de ajutor reciproc afiliate la 39 de unități teritoriale, care sunt la rândul lor afiliate la Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (U.N.C.A.R.S.R.). Aceste case de ajutor reciproc ]nsumeaz[ peste 1 milion de membri C.A.R.
 
În județul Galați există 40 de case de ajutor recicproc cu un număr total de aproximativ  38.000 de membri.

Intrebari frecvente

Ce este o Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.)?

O casă de ajutor reciproc este o asociatie, fara scop patrimonial (non-profit), creata pe baza liberului consimtamant si vointei de asociere a salariatilor, foștilor salariati si a altor persoane fizice care au venituri permanente.

Ce activități desfășoară C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați ?

Obiectul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc Complex C.F.R. - I.F.N. Galați îl constituie întrajutorarea membrilor săi, prin acordarea de îimprumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor și constituirea fondurilor statutare. C.A.R acordă următoarele tipuri de ajutoare sociale nerambursabile:  la căsătorie 800 de lei, la nașterea unui copil 500 de lei, în cazul intrării în șomaj 500 de lei.  Totodată C.A.R. acordă un ajutor de deces nerambursabil membrilor săi în valoare de 2.500 lei.

Cum pot beneficia de împrumut de la C.A.R. Complex C.F.R.- I.F.N. Galați?

Pentru a beneficia de împrumuturi la  C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. Galați trebuie mai întâi să deveniți membru C.A.R.

Eu pot deveni membru C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. Galați ?

Dacă aveți minim 18 ani, sunteți salariat, aveți domiciliul în județul Galați sau locul de muncă în județul Galați și sunteți recomandat de un membru C.A.R. Complex C.F.R.- I.F.N. Galați cu vechime și fără incidente de plată, vă puteți înscrie ca membru C.A.R. În momentul în care solicitați un împrumut este posibil să vi se solicite garanți salariați C.F.R.,  pensionari sau membri ai  C.A.R. Complex C.F.R.- I.F.N. Galați.

Ce drepturi am ca membru?

Ca membru C.A.R. aveți dreptul de a solicita și primi împrumuturi în condițiile stabilite de Normele Financiare, R.O.F. și Statut, de a solicita și primi ajutoare nerambursabile în condițiile stabilite de Normele Financiare, R.O.F. și Statut, de a primi anual o bonificare a fondului social într-un procent stabilit de Conferința C.A.R. și în condițiile stabilite de Normele Financiare, R.O.F. și Statut, de a fi delegat și de a participa la Conferințele anuale ale C.A.R. în condițiile stabilite de R.O.F. și Statut, de a candida pentru poziții în Consiliul Director sau Comisia de Cenzori în condițiile stabilite de Legislație, R.O.F. și Statut.

Ce obligații am ca membru?

Ca membru C.A.R. aveți obligația de a cotiza lunar la fondul social și la fondul pentru ajutor de deces. Limitele minime și maxime ale acestor cotizații sunt stabilite prin Normele Financiare.

Ce avantaje am cotizând la aceste fonduri?

La soldul mediu anual al fondului social constituit se acordă la sfârșitul anului un beneficiu (în 2018 a fost 3,8% calculat la soldul mediu al fondului social), pe baza fondului social puteți solicita împrumuturi în valoare de maxim 6Xfondul social constituit. Pe baza cotizației la fondul de ajutor de deces, urmașii membrului C.A.R. beneficiază de ajutor de deces nerambursabil indiferent de vechimea ca membru.

După ce am beneficiat de un împrumut îmi pot lua fondul social înapoi?

Fondul social se poate restitui, în condițiile prevăzute de Normele Financiare, doar în momentul în care vă retrageți ca membru din C.A.R., aceasta însemnând că nu mai beneficiați de nici unul din serviciile oferite de C.A.R..

Pot solicita restituirea unei parti din fondul meu și să rămân membru?

NU. Restituirea fondului se face doar integral și doar în momentul în care solicitați retragerea din C.A.R.