SITE-UL WWW.CARCFR.RO ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE

Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt oferite de ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI, CIF 4461520, cu sediul în GALAȚI, STR. MAIOR IANCU FOTEA, NR.3, BL.L, PARTER, județul GALAȚI, cod postal 800017, membrilor săi şi sunt proprietatea exclusivă a acesteia

Conținutul si elementele de grafica ale site-ului www.carcfr.ro, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor prezente si viitoare, sursele paginilor, dar si orice alt material, transmis sub orice formă către utilizatori aparțin ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI

Orice încercare de orice natură de modificare a acestui site, cu excepția deținătorului său legal – ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI, precum şi realizarea de link-uri către site, fără acordul în prealabil din partea asociației, dă dreptul ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI să se adreseze instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

NU ESTE PERMISĂ copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia. 

Orice date transmise către acest site devin proprietatea ASOCIAȚIEI C.A.R COMPLEX C.F.R. – I.FN. GALAȚI și pot fi utilizate de către asociație în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii de asemenea pot fi dezvăluite de către ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care vă sunt aplicabile.

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără o informare prealabilă a utilizatorului. Sunteți de acord să recitiți aceasta secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

 

NU REPREZINTĂ OFERTĂ

Informațiile și datele prezentate pe acest site nu vor fi interpretate drept ofertă de produse sau servicii financiare venind din partea ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI. Utilizatorul este responsabil în mod exclusiv pentru orice decizie în legătură cu utilizarea datelor și a informațiilor existente pe site sau în materialele promoționale.  Orice persoană care dorește să contracteze serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI telefonic sau la sediu pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale.

 

RESPONSABILITATEA ȘI GARANȚIA

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI depune toate eforturile pentru a prezenta în mod cât mai exact, clar şi concis toate informațiile din acest site. Cu toate acestea, în nici o situație, ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI nu răspunde pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorului sau oricărei alte parți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către utilizator sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, viruși sau orice alți factori similari.

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI nu oferă garanții cu privire la materialele puse la dispoziție pe acest site. ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI nu accepta responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI și personalul său nu accepta nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului utilizatorului ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.

 

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în baza obligațiilor legale și în scopul informării, iar ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri. ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI nu își asumă nici o responsabilitate privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri.

 

ALTE ASPECTE JURIDICE

Orice plângere sau dispută generată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de legislația română în vigoare.