- Membri C.A.R. -

Membrii C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galaţi pot fi salariaţi sau alte persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, care fac dovada, la data înscrierii, că realizează venituri permanente, care să le permită achitarea tuturor obligaţiilor faţă de CAR. Membrii C.A.R. Complex C.F.R. -I.F.N. Galaţi se împart în:

   membri cu drepturi depline, din rândul cărora sunt desemnați membrii reprezentanți;

   membri cu drepturi limitate;

   membri care şi-au pierdut dreptul de întrajutorare;

Membri reprezentanți

Calitatea de membru reprezentant o pot dobândi membrii care au minim 21 de ani, 3 vechime ca membru C.A.R. Complex C.F.R. -I.F.N Galați., timp în care nu au înregistrat restanțe. Calitatea de membru reprezentant se dobândeşte prin hotărârea Adunării Generale (Conferinţei) C.A.R. Complex C.F.R.- I.F.N. Galaţi, urmare propunerii Consiliului Director.

Membri cu drepturi depline

Membrii C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. - Galaţi care respectă în totalitate prevederile Statutului şi îşi achită cu regularitate obligaţiile faţă de casă, sunt consideraţi membri cu drepturi depline.

 

Membri cu drepturi limitate

Sunt consideraţi membri cu drepturi limitate, membrii CAR care nu-şi respectă obligaţiile statutare şi în această situaţie nu mai pot beneficia de toate drepturile conferite de Statut, după cum urmează: nu şi-au achitat cotizațiile/contribuțiile lunare minime față de C.A.R. la fondul social şi/sau la fondul de deces pe o perioadă scurtă de timp (6 Luni), nu şi-au restituit la timp ratele şi/sau dobânzile scadente la împrumuturile contractate, pe o perioadă scurtă de timp (60 zile întârziere). Membrii cu drepturi limitate îşi pot redobândi în totalitate drepturile şi sunt trecuţi în categoria membrilor cu drepturi depline, din momentul în care aceştia şi-au achitat integral toate obligaţiile restante.

Membri care și-au pierdut drepturile de
întrajutorare

Sunt trecuti în categoria membrilor care și-au pierdut drepturile de întrajutorare acei membri CAR care: nu și-au achitat cotizațiile/contribuțiile lunare minime la fondul social și/sau fondul de deces, pe o perioadã mai mare de timp (12 luni), nu și-au restituit la timp ratele și/sau dobânzile scadente la împrumuturile contractate pe o perioadã mai mare de timp (120 zile întârziere). Membrii din aceastã categorie își pot redobândi în totalitate drepturile pierdute și sunt trecuți în categoria membrilor cu drepturi depline, din momentul în care aceștia și-au achitat integral obligațiile restant.