- Utile -

Formulare de înscriere

Cererea de înscriere

Se completează și se depune la sediul C.A.R. de către solicitant, împreună cu copia după C.I.

Recomandarea unui membru C.A.R.

Aveți nevoie de recomandarea unui membru C.A.R. cu vechime care să nu fi înregistrat incidente de plată.

Adeverința de venit

Se obține de la departamentul financiar-contabil al unității la care lucrați. Toate datele trebuie să fie completate.

Termeni și condiții de activare ca membru C.A.R.

Acest document trebuie semnat pe fiecare pagină. Se completează și se depune la sediul C.A.R. în 2 exemplare.

Acord retinere pe statul de plata

Acordul privind retinerea pe statul de plata a contributiilor la fondul social/cotizatiilor, ratelor si dobanzilor de catre angajator

Consimtamant pentru publicitate si marketing

Este voluntar, în cazul în care doriți să primiți mesaje publicitare

Formulare împrumut

Adeverința de venit

Se obține de la departamentul financiar contabil al unității la care lucrați dumneavoastră sau giranții dumneavoastră. Toate datele trebuie corect completate.

Cererea de împrumut

Se completează de către împrumutat

Contractul de împrumut

Se completează în 2 exemplare la sediul C.A.R și se semnează de către titular și de către toți giranții PE FIECARE PAGINA. Nu se permit modificări, tăieturi etc. pe acest document.

Angajamentul garantului

Se completează câte un exemplar de către fiecare garant și se depune la sediul C.A.R. împreună cu copia după C.I. a garantului.

Cereri ajutoare sociale nerambursabile

Cerere ajutor căsătorie

Cerere ajutor naștere copil

Cere ajutor șomaj

În cazul pierderii locului de muncă (nu pentru șomaj tehnic)

Cerere ajutor deces

Reglementări interne și legislație

Statutul C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați

Extras din regulamentul de organizare și funcționare (R.O.F.)

Normele financiare ale C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N Galați

Limitele pentru cotizații, termenii, condițiile și dobânzile pentru împrumuturi, condiții retragere fonduri și acordare ajutoare

Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc și uniunilor acestora cu modificarile și completările ulterioare

Ordonanța 26/2000 adoptată prin legea 246/2005 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare

Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare cu modificările și completările ulterioare

Chestionare membri

Chestionar 2016

Chestionar 2017

Chestionar 2018

Îl puteți trimite scanat pe email, sau prin poștă sau il puteți depune la sediu după ce l-ați completat. Completarea lui ne ajută să îmbunătățim activitatea noastră. Vă mulțumim pentru timpul acordat !

Chestionar 2019

Îl puteți trimite scanat pe email, sau prin poștă sau il puteți depune la sediu după ce l-ați completat. Completarea lui ne ajută să îmbunătățim activitatea noastră. Vă mulțumim pentru timpul acordat !

Chestionar 2020

Îl puteți trimite scanat pe email, sau prin poștă sau il puteți depune la sediu după ce l-ați completat. Completarea lui ne ajută să îmbunătățim activitatea noastră. Vă mulțumim pentru timpul acordat !

Chestionar 2021

Îl puteți trimite scanat pe email, sau prin poștă sau il puteți depune la sediu după ce l-ați completat. Completarea lui ne ajută să îmbunătățim activitatea noastră. Vă mulțumim pentru timpul acordat !

Solicitări/Reclamații

Solicitare sau reclamație

Se pot depune de către membrii C.A.R., garanți. împuterniciți, moștenitori ai membrilor C.A.R.