- Utile -

Formulare de înscriere

Cererea de înscriere

Se completează și se depune la sediul C.A.R. de către solicitant, împreună cu copia după C.I.

Recomandarea unui membru C.A.R.

Aveți nevoie de recomandarea unui membru C.A.R. cu vechime care să nu fi înregistrat incidente de plată.

Adeverința de venit

Se obține de la departamentul financiar-contabil al unității la care lucrați. Toate datele trebuie să fie completate.

Consimtamant pentru publicitate si marketing

Este voluntar, în cazul în care doriți să primiți mesaje publicitare

Termeni și condiții pentru înscrierea și activarea ca membru C.A.R.

se aduc la cunoștința membrului la înscriere, contractarea împrumuturilor și la modificarea reglementărilor C.A.R.

Acord retineri

solicitarea de reținere a obligațiilor de plată către C.A.R. de angajatorul membrului

Formulare împrumut

Adeverința de venit

Se obține de la departamentul financiar contabil al unității la care lucrați dumneavoastră sau giranții dumneavoastră. Toate datele trebuie corect completate.

Cererea de împrumut

Se completează de către împrumutat

Angajamentul garantului (fideiusorului)

se completeaza la sediul C.A.R. de fiecare garant

Contract imprumut

Cereri ajutoare sociale nerambursabile

Cerere ajutor căsătorie

Cerere ajutor naștere copil

Cere ajutor șomaj

În cazul pierderii locului de muncă (nu pentru șomaj tehnic)

Cerere ajutor deces

Reglementări interne și legislație

Statutul C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați

aprobat în conferința membrilor C.A.R. din 16.03.2023

Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc și uniunilor acestora cu modificarile și completările ulterioare

Ordonanța 26/2000 adoptată prin legea 246/2005 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare

Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare cu modificările și completările ulterioare

Normele financiare

definesc regulile privind fondurile, împrumuturile și ajutoarele acordate

Regulamentul de asistență socială

conține descrierea ajutoarelor sociale aprobate de conferința membrilor C.A.R. conform Statutului

Regulament calitate de membru C.A.R.

Regulile privind calitatea de membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați

Chestionare membri

Chestionar satisfactie membri 2022

Îl puteți trimite scanat pe email, sau prin poștă sau il puteți depune la sediu după ce l-ați completat. Completarea lui ne ajută să îmbunătățim activitatea noastră. Vă mulțumim pentru timpul acordat !

Solicitări/Reclamații

Solicitare sau reclamație

Se pot depune de către membrii C.A.R., garanți. împuterniciți, moștenitori ai membrilor C.A.R.