Plata prin virament bancar

Pentru a veni în sprijinul membrilor C.A.R. care nu au timp să ajungă la sediul C.A.R. în timpul programului de lucru, vor sa evite agomeratia sau care nu sunt din Galați, C.A.R. Complex C.F.R. -  I.F.N.  Galați   pune la dispoziția membrilor C.A.R. cele două conturi pentru efectuarea plății prin virament  a contribuțiilor sau a ratelor la împrumut.

VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ALES ACEASTĂ METODĂ DE PLATĂ !

REGULI PENTRU EFECTUAREA PLĂȚILOR:

  • în fiecare lună aveți obligația de a plăti contribuțiile lunare minime (depuneri la fondul social propriu și contribuția nerambursabila la fondul pentru ajutor în caz de deces) și ratele și dobânzile scadente la împrumut (dacă aveți împrumuturi în derulare), dacă achitați cotizații/contribuții la fondul social în avans specificați perioada pentru  care achitați (doar în anul curent);
  • chiar dacă în detaliile ordinului de plată nu ați specificat  contribuțiile, acestea vor fi reținute cu prioritate din suma virată;
  • dacă aveți cont în Banca Transilvania puteți efectua plata în contul corespondent din Banca Transilvania al C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați. Dacă aveți cont în orice altă bancă puteți efectua plata în contul C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N.  Galați deschis la ING BANK;
  • plățile efectuate se înregistrează în fișa dvs. în baza extrasului de cont;
  • Când efectuați viramentele, luați în calcul și timpul necesar pentru ca sumele să ajungă din contul dvs. în conturile C.A.R. (de exemplu dacă aveți scadența în data de 30 ale lunii și efectuați plata pe data de 30 la ora 20.00, sumele nu vor ajunge în contul nostru în data de 30 iar rata dvs. va fi trecută la restanță);
  • pentru ratele neachitate la scadență se calculează dobânzi penalizatoare conform contractului de împrumut de la data scadenței până la data rambursării integrale;
  • dacă aveți rate (total sau parțial) neachitate timp de 90 de zile sau întârzieri la plata contribuțiilorr la fondul social sau fondul pentru ajutor în caz de deces de cel putin 6 luni atunci veți fi trecut în categoria membrilor cu drepturi limitate. În acest caz se poate începe executarea silită pentru recuperarea împrumutului atât de la titular cât și de la garanți (veți fi  exclus din rândul membrilor C.A.R.) iar ajutorul de deces acordat va fi diminuat cu 50%;
  • dacă aveți rate (total sau parțial) neachitate timp de 120 de zile sau întârzieri la plata contribuțiilor/cotizațiilor la fondul social sau fondul pentru ajutor în caz de deces de cel putin 12 luni atunci veți fi trecut în categoria membrilor care și-au pierdut drepturile de întrajutorare. În acest caz se poate începe executarea silită pentru recuperarea împrumutului atât de la titular cât și de la garanți (veți fi  exclus din rândul membrilor C.A.R.), nu mai puteți beneficia de împrumut și ajutorul de deces acordat în cazul decesului nu va mai fi acordat;
  • vă puteți recâștiga în totalitate drepturile dacă achitați obligațiile restante și cele curente (în cazul în care nu a fost demarată procedura de excludere din rândul membrilor C.A.R. sau de executare silită);
  • în cazul în care ați fost evidențiat în categoria membrilor cu drepturi limitate sau care și-au pierdut drepturile de întrajutoare, timp de 3 ani, sau ați fost executat silit în ultimii 5 ani veți avea un acces limitat la produsele

Vă rugăm să efectuați plățile conform regulilor de mai sus și să NU DEPUNEȚI BANI ÎN NUMERAR ÎN ACESTE CONTURI. În caz contrar banca percepe comisioane C.A.R. pe care C.A.R. le va recupera de la dumneavoastră.

 La detaliile plății furnizați cât mai multe explicații posibil ca în exemplul de mai jos:

În maxim 24 de ore de la momentul înregistrării plății de către C.A.R.  veți primi un SMS (dacă aveți numărul de telefon corect în baza de date a C.A.R.)  cu confirmarea viramentului și soldul la fondul social și eventual la împrumut. Neprimirea acestui SMS nu înseamnă că viramentul nu a fost înregistrat ci se poate datora unor probleme tehnice de transmitere sau recepție de către dvs. a SMS-ului.

IBAN C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galati

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti   RO98 INGB 0000 9999 0171 4398

BANCA TRANSILVANIA                                                  RO90 BTRL RONC RT02 7414 0601