Reducere dobânzi împrumuturi luna martie 2018

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrelor sale o reducere de două puncte procentuale la dobânda la împrumuturile contractate în luna martie 2018.

Program de lucru sfârșitul anului 2017

În perioada  23.12.2017-02.01.2018 nu avem program de lucru cu publicul. Dacă doriți să efectuați plăți o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Conferința membrilor C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galaţi pe anul 2017

Consiliul director al ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința  membrilor C.A.R. în data 15.12.2017 ora 15.00 la  HOTEL GALAȚI, Sala PANORAMIC din localitatea Galati, Str. Domnească, Nr.12,  judeţ Galaţi. La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea nr.1/2016 de către Consiliul director este de un membru reprezentant sau delegat la 60 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI

 În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Conferință pentru data de 16.12.2017 ora 09.00, la   sediul  din Galaţi, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, judeţ Galaţi. 

Prima Conferință este declarată statutară în prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor care au calitatea de membri reprezentanți.

 A doua Conferință este declarată statutară dacă participă 40% din numărul membrilor care au calitatea de membri reprezentanți.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi.    

Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere se găsesc la sediul din Galaţi, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, judeţ Galaţi.

Reducere dobânzi în luna Noiembrie 2017

În luna noiembrie 2017 dobânzile la împrumuturi sunt reduse cu 2 puncte procentuale pentru toți membrii C.A.R. fără incidente de plată în ultimul an.  Acestă reducere se poate cumula cu reducerea pentru vechime mai mare de 10 ani ca membru C.A.R. (1 punct procentual)  și cu cea pentru împrumuturi garantate integral cu fondul social (2 puncte procentuale).  Suma minimă împrumutată pentru care se aplică aceste reduceri este de 2.000 de lei,