Angajare OPERATOR GHISEU

C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI angajează

OPERATOR GHISEU COD COR 421.110

Descrierea postului:

- primește și verifică documentele aferente operațiunilior de înscriere de noi clienți, contractare împrumuturi, retragere clienți

- oferă asistență clienților persoane fizice direct, telefonic sau  prin e-mail, cu privire la produsele și serviciile pe care le oferim

- asigură promovarea serviciiilor către clienți persoane fizice

- întocmește rapoarte zilnice de activitate


Cerințe:

Studii economice de specialitate sau relevante postului;

Cazier judiciar;

Experiența într-un post similar constituie un avantaj;

Abilitati operare PC (Word, Excel);

Abilități excelente de comunicare;

Entuziasm, flexibilitate, atitudine pro-activă;

Capacitate organizatorică și spirit de echipă;

 

 Oferim

Contract de munca pe durata determinata (12 luni). 

Salariu motivant (salariu fix+tichete de masă).

Un mediu de lucru provocator, modern si orientat catre rezultate. 

 

CV-urile se depund DOAR prin e-mail la contact@carcfr.ro.

Angajarea se va face pe baza unui interviu și a unei probe practice.

Termenul limită până la care se poate aplica este  9 aprilie 2018.

Doar persoanele selecționate în vederea  interviului și probei practice vor fi contactate.

Interviurile vor fi programate începând cu data de 11 aprilie 2018.

Reducere dobânzi împrumuturi luna martie 2018

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrelor sale o reducere de două puncte procentuale la dobânda la împrumuturile contractate în luna martie 2018.

Program de lucru sfârșitul anului 2017

În perioada  23.12.2017-02.01.2018 nu avem program de lucru cu publicul. Dacă doriți să efectuați plăți o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Conferința membrilor C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galaţi pe anul 2017

Consiliul director al ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința  membrilor C.A.R. în data 15.12.2017 ora 15.00 la  HOTEL GALAȚI, Sala PANORAMIC din localitatea Galati, Str. Domnească, Nr.12,  judeţ Galaţi. La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea nr.1/2016 de către Consiliul director este de un membru reprezentant sau delegat la 60 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI

 În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Conferință pentru data de 16.12.2017 ora 09.00, la   sediul  din Galaţi, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, judeţ Galaţi. 

Prima Conferință este declarată statutară în prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor care au calitatea de membri reprezentanți.

 A doua Conferință este declarată statutară dacă participă 40% din numărul membrilor care au calitatea de membri reprezentanți.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi.    

Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere se găsesc la sediul din Galaţi, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, judeţ Galaţi.