Program de lucru 15-16 august 2019

În data de 15.08.2019 nu avem program de lucru cu publicul.

În data de 16.08.2018 avem DOAR PROGRAM DE ÎNCASĂRI.

Pentru alte tipuri de operatiuni va asteptam de luni 19 august 2019.

 Dacă doriți să efectuați plăți în acestă perioadă  o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă urăm o minivacanță plăcută!

 

 

Program de lucru Sarbatori Pascale 2019

Stimați membri, vă informăm că în perioada 26 aprilie 2019  - 1 mai 2019  nu avem program de lucru cu publicul.  Dacă doriți să efectuați plăți în acestă perioadă  o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Mai multe detalii despre plata prin virament gasiti pe pagina https://carcfr.ro/pagina/plata

Reducere dobânzi împrumuturi luna aprilie 2019

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrilor sai o reducere de două puncte procentuale la dobânda la împrumuturile contractate în luna aprilie 2019. 

Pentru condiții acordare împrumuturi apasati aici.
Pentru calcul rate apasati aici. 


 Exemplu: suma împrumutată 10.000 lei, 36 luni, rata lunară 323 lei, dobânda fixă 10%, DAE 10,48%, valoarea totală plătibilă 11.612 lei, fond social necesar 1.667 lei (se poate reține din împrumut). Împrumutul se virează în contul bancar.  Rata dobânzii este fixă, nu se percep comisioane. 

Convocare Conferinta membrii C.A.R. 12.04.2019

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI

 CONVOCATOR 12.04.2019

Consiliul director al ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința ordinară  a membrilor C.A.R. ce va avea loc vineri,  12.04.2019, ora 14.00, la  HOTEL GALAȚI CENTRUM, Sala PANORAMIC din localitatea Galați, Str. Domnească, Nr.12,  județ Galați. La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea nr.1/2016 de către Consiliul director este de un membru reprezentant sau delegat la 60 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI.

Accesul în sală se va face în baza actului de identitate în original și a delegației primite.

        În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă a doua Conferință pentru data de 13.04.2019 ora 09.00, la   sediul  din Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.  Prima Conferință este declarată statutară în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor care au calitatea de membru reprezentant. A doua Conferință este declarată statutară dacă participă 40% din numărul membrilor care au calitatea de membru reprezentant.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi.    

Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere  la Conferință pot fi consultate de cei interesați zilnic între orele 10.00-14.00, în perioada 08.-11.04.2019, la sediul din Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.

 Conferința  are următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind activitatea desfășurată de Consiliul director al C.A.R. în anul 2018 ;
  2. Execuţia Bugetară pe anul 2018 ;
  3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
  4. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2018;
  5. Prezentare proiect modificare condiții acordare ajutor deces și cotizațiile lunare pentru fond ajutor deces, limite cotizații fond social;
  6. Prezentare procedura de modificare Statut în conformitate cu cerințele Statutului cadru elaborat de U.N.C.A.R.S.R. și modificările legislației;
  7. Discuții pe marginea materialelor prezentate;
  8. Aprobarea Proiectului de Hotărâre al Conferinței.

 

                                                         Președinte, 

                                                     Ec. Vlad Maria