Convocare Conferinta membrii C.A.R. 12.04.2019

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI

 CONVOCATOR 12.04.2019

Consiliul director al ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința ordinară  a membrilor C.A.R. ce va avea loc vineri,  12.04.2019, ora 14.00, la  HOTEL GALAȚI CENTRUM, Sala PANORAMIC din localitatea Galați, Str. Domnească, Nr.12,  județ Galați. La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea nr.1/2016 de către Consiliul director este de un membru reprezentant sau delegat la 60 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI.

Accesul în sală se va face în baza actului de identitate în original și a delegației primite.

        În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă a doua Conferință pentru data de 13.04.2019 ora 09.00, la   sediul  din Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.  Prima Conferință este declarată statutară în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor care au calitatea de membru reprezentant. A doua Conferință este declarată statutară dacă participă 40% din numărul membrilor care au calitatea de membru reprezentant.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi.    

Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere  la Conferință pot fi consultate de cei interesați zilnic între orele 10.00-14.00, în perioada 08.-11.04.2019, la sediul din Galați, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.

 Conferința  are următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind activitatea desfășurată de Consiliul director al C.A.R. în anul 2018 ;
  2. Execuţia Bugetară pe anul 2018 ;
  3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
  4. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2018;
  5. Prezentare proiect modificare condiții acordare ajutor deces și cotizațiile lunare pentru fond ajutor deces, limite cotizații fond social;
  6. Prezentare procedura de modificare Statut în conformitate cu cerințele Statutului cadru elaborat de U.N.C.A.R.S.R. și modificările legislației;
  7. Discuții pe marginea materialelor prezentate;
  8. Aprobarea Proiectului de Hotărâre al Conferinței.

 

                                                         Președinte, 

                                                     Ec. Vlad Maria

Reducere dobânzi împrumuturi luna martie 2019

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrelor sale o reducere de două puncte procentuale la dobânda la împrumuturile contractate în luna martie 2019.

Pentru mai multe detalii despre contractarea împrumuturilor apasă aici

Pentru calcul rate apasă aici

Noutati in 2019

ÎN ANUL 2018:

- numărul de membri a crescut cu 267 ajungând la 4.971;

- s-au acordat un număr de 1.920 de împrumuturi în valoare de 16,5 milioane lei;

- fondurile sociale ale membrilor au crescut cu 1,66 milioane lei (din care 570 mii lei reprezinta beneficiul repartizat de C.A.R., 3,8% calculat la soldul mediul social al fiecărui membru) ajungând la 15,77 milioane lei;

- s-au acordat un număr 82 de ajutoare nerambursabile în sumă de 112.400 lei (18 de căsătorie, 26 pentru naștere, 5 pentru șomaj, 33 de deces).


DE LA 1 IANUARIE 2019:

-cotizația maximă la fondul social -750 lei/lună, cotizația minima 5 lei/lună dacă fondul este mai mic de 200 lei și 1 leu/lună pentru fonduri mai mari de 200 lei;

-cotizația maximă la fondul opțional 1.000lei/lună și cotizația minimă 5 lei pe lună;

-cotizația pentru fond ajutor deces 2 lei/lună (valoarea ajutorului în caz de deces este 2.500 lei și se acordă pe baza certificatului de deces în original și a facturilor care dovedesc suportarea cheltuielilor de înmormântare);

-taxa de înscriere ca membru C.A.R. este 15 lei (cotizatia în luna în care membrul se înscrie la C.A.R. este de minimum 25 de lei);

-valoarea minimă a unui împrumut este de 1.000 de lei (rata lunară+dobânda nu trebuie să depășească 50% din veniturile împrumutatului+codebitorului);

-la un împrumut se pot solicita până la 5 garanți, cu vârsta maximă de 72 de ani și venitul minim de 1.000 lei lunar, salariați sau pensionari (numărul lor depinde de veniturile lor și ale solicitantului, locul de muncă al lor și al solicitantului, istoricul solicitantului, dacă garanții sunt sau nu membri C.A.R.);

-reducerile se acordă pentru împrumuturi de cel puțin 2.000 de lei (se aplică și pentru reducerile împrumuturilor la nivelul fondului social);

-restituirea fondului social se face în termen de 1 lună de zile de la aprobarea cererii de retragere (se poate depune doar dacă nu aveți împrumut în sold sau nu sunteți garant pentru împrumutul altui membru);

-restituirea fondului social în cazul decesului membrului C.A.R. se face doar moștenitorilor în baza certificatului de moștenitor care să prevadă expres acest drept  sau prin hotărârea instanței de judecată (chiar și în cazul în care există o dispoziție testamentara sau testament acestea trebuie validate prin certificat de moștenitor sau hotărârea instanței de judecată).

- pentru a putea beneficia de un ajutor social membrii trebuie să aibă un fond de minim 200 de lei. Condițiile complete le găsiți aici.

Pentru confirmarea soldurilor la conturile de fonduri și conturile de împrumut și dobânzi, precum și pentru a vă înmâna o sinteză a operațiilor desfășurate în anul 2018 în conturile dvs., vă așteptăm, personal, la sediul C.A.R. până pe 28.02.2019.

 

Program de lucru sfarsit an 2018

În perioada  25.12.2018-03.01.2019 nu avem program de lucru cu publicul. Dacă doriți să efectuați plăți în acestă perioadă o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Ultima zi pentru plata ratelor și cotizațiilor la casierie, în anul 2018, este 24.12.2018, 9.00- 15.00.

ATENȚIE! Având în vedere că Banca Transilvania a preluat BANCPOST, contul nostru de BANCPOST  NU MAI ESTE FUNCȚIONAL.  Puteți efectua plăți în contul nostru din Banca Transilvania (DOAR DACĂ AVEȚI CONT ÎN BANCA TRANSILVANIA).

Pentru a vedea contul  C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați din  Banca Transilvania apăsați AICI

Pentru mai multe informații despre fuziune apăsați AICI