Program de lucru 28 aprilie-1 mai 2018

Stimați membri, vă informăm că în perioada 28 aprilie-1 mai 2018  nu avem program de lucru cu publicul.  Dacă doriți să efectuați plăți în acestă perioadă  o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Program de lucru 6-10 aprilie 2018

În perioada 06.04.2018-10.04.2018 nu avem program de lucru cu publicul. Dacă doriți să efectuați plăți o puteți face prin virament în conturile C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați.

Va urăm Sărbători Pascale Fericite alături de cei dragi !

Reducere dobânzi împrumuturi luna aprilie 2018

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrilor sai o reducere de două puncte procentuale la dobânda la împrumuturile contractate în luna aprilie 2018. 

 Exemplu: suma împrumutată 10.000 lei, 36 luni, rata lunară 323 lei, dobânda fixă 10%, DAE 10,48%, valoarea totală plătibilă 11.612 lei, fond social necesar 1.667 lei (se poate reține din împrumut). Împrumutul se virează în contul bancar.  Rata dobânzii este fixă, nu se percep comisioane. 

Conferința membrilor C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galaţi 27.04.2018

Consiliul director al ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința  de dare de seamă și alegeri în data 27.04.2018 ora 15.00 la  HOTEL GALAȚI, Sala PANORAMIC din localitatea Galati, Str. Domnească, Nr.12,  judeţ Galaţi. La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea nr.1/2016 de către Consiliul director este de un membru reprezentant sau delegat la 60 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI.

         În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întâlniri, se convoacă a doua Conferință pentru data de 28.04.2018 ora 09.00, la   sediul  din Galaţi, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, judeţ Galaţi. 

         Prima Conferință este declarată statutară în prezenţa a jumătate plus unul din numărul membrilor care au calitatea de membri reprezentanți.

 A doua Conferință este declarată statutară dacă participă 40% din numărul membrilor care au calitatea de membri reprezentanți.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi.     Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere se găsesc la sediul din Galaţi, str. Maior Iancu Fotea nr. 3, bl. L, parter, judeţ Galaţi cu 5 zile înainte de data desfășurării Conferinței.