Împrumutul traditional festiv - Aprilie 2023

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrilor  C.A.R., în luna aprilie 2023,  ÎMPRUMUTUL TRADIȚIONAL FESTIV cu o dobândă de 10% pe an  pentru sume între 1.000 lei - 39.999 lei (maxim 6 ori fondul social constituit).

Împrumutul se acordă membrilor C.A.R. fără incidente de plată în ultimii 3 ani și fără executări silite în ultimii 5 ani. Nu se acordă membrilor reînscriși la C.A.R. de mai puțin de 1 an. Împrumutul nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor existente în sold la C.A.R.

Împrumutul este garantat de garanți persoane fizice (salariați sau pensionari). Numarul lor depinde de valoarea imprumutului, valoarea fondului social, locul de munca si istoricul imprumutatului si veniturile si locul de munca al garanților.

 

Pentru condiții acordare împrumuturi apasati aici.
Pentru calcul rate apasati aici.

 

Ne puteți contacta de luni până vineri, de la 9.00 la 16.30 prin:

 

Telefon 0236.46.90.87

Formular de contact pe site (click)  

 

EXEMPLU DE CALCUL

Suma imprumutată 25.000 lei, rambursare în 48 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 10% pe an, rata lunară 634,06 lei, DAE 10,47%, valoarea totală plătibilă 30.433,09 lei. Împrumutul se virează în contul bancar sau se achită numerar la casierie. Fond social necesar 4.167 lei.

Conferința anuală 16.03.2023

Consiliul director al ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința ordinară anuală a membrilor C.A.R. pentru  joi,  16.03.2023, ora 15.00, la CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA, Etajul 1,  Sala EUROPA (Fosta Cofetărie Dunărea) din localitatea Galați, Str. Nicolae Bălcescu, Nr.1,  județul Galați

La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea Conferinței din 29.04.2021 este de un membru reprezentant sau delegat la 100 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI. Accesul în sală se va face în baza actului de identitate și a delegației primite. Pentru înscrierea pe lista delegaților vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa de e-mail contact@carcfr.ro până pe data de 13.03.2023. Delegațiile se ridică zilnic între orele 10.00-14.00 (luni-vineri), în perioada 13.03.-16.03.2023, de la sediul din Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 3, bl. L, parter, județul Galați

Ordinea de zi și materialele propuse în dezbatere  la Conferință pot fi consultate de cei interesați zilnic între orele 10.00-14.00 (luni-vineri),  în perioada 10.03.2023-16.03.2023, la sediul din Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 3, bl. L, parter, județul Galați sau pot fi transmise prin e-mail sau prin servicii de poștă/curierat la cerere.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă a doua Conferință pentru data de 17.03.2023, ora 16.00, la   sediul  din Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi, cu excepția hotărârilor care privesc modificarea statutului, care se adoptă prin votul a 2/3 din cei prezenți.    

 

Împrumutul traditional festiv

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrelor sale C.A.R., în luna martie 2023,  ÎMPRUMUTUL TRADIȚIONAL FESTIV cu o dobândă de 10% pe an  pentru sume între 1.000 lei - 39.999 lei (maxim 6 ori fondul social constituit).

Împrumutul se acordă membrelor C.A.R. fără incidente de plată în ultimii 3 ani și fără executări silite în ultimii 5 ani. Nu se acordă membrilor reînscriși la C.A.R. de mai puțin de 1 an. Împrumutul nu se acordă în scopul refinanțării împrumuturilor existente în sold la C.A.R.

Împrumutul este garantat de garanți persoane fizice (salariați sau pensionari). Numarul lor depinde de valoarea imprumutului, valoarea fondului social, locul de munca si istoricul imprumutatului si veniturile si locul de munca al garanților.

 

Pentru condiții acordare împrumuturi apasati aici.
Pentru calcul rate apasati aici.

 

Ne puteți contacta de luni până vineri, de la 9.00 la 16.30 prin:

 

Telefon 0236.46.90.87

Formular de contact pe site (click)  

 

 

EXEMPLU DE CALCUL

Suma imprumutată 25.000 lei, rambursare în 48 de rate lunare, rata fixă a dobânzii 10% pe an, rata lunară 634,06 lei, DAE 10,47%, valoarea totală plătibilă 30.433,09 lei. Împrumutul se virează în contul bancar sau se achită numerar la casierie. Fond social necesar 4.167 lei.

Concurs cu premii - Ladies Party 8 martie 2023

CONCURS CU PREMII - PE PAGINA DE FACEBOOK

#Invitație la petrecere de ziua ta - Ladies Party 8 Martie

În perioada 24.02.2023 – 06.03.2023, Asociația C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați organizează pe pagina sa de Facebook, special pentru doamne un concurs cu 3 premii speciale în valoare totală de 570 lei, oferite de Dunărea Gourmet Market - SC DUNĂREA SA

Vezi regulamentul complet mai jos!

3 PREMII SPECIALE

Fiecare premiu constă într-o invitație gratuită pentru o persoană la Petrecerea de 8 Martie - Ladies Party - organizată la Salon Panoramic - Hotel Mercure 4**** - Galați.

Participă la concurs și poți petrece un 8 Martie antrenant și plin de voie bună !

 

Servicii incluse*

 

  • Meniu Gourmet
  • Tombolă cu premii
  • DJ & momente artistice

 

Contact rezervări: 0722 669 504

* la salonul din incinta hotelului Mercure Galați Centrum

CONDIȚII

Pentru a participa la concurs urmează cei 3 pași simpli:

 

  • Pasul 1: Like paginii noastre Asociația CAR Complex CFR - IFN Galați;
  • Pasul 2: Distribuie public postarea de concurs;
  • Pasul 2: Scrie un comentariu la postarea de concurs în care să etichetezi (tag) 3 prietene din județul Galați.

 

Înregistrările la concurs se încheie duminică - 05.03.2023 ora 23:59.

Luni - 06.03.2023 - ora 12.00 are loc extragerea câștigătorilor prin random.org - unde primele 3 nume extrase sunt considerate câștigătoare.

 

Premiile se vor ridica PERSONAL sub forma unor vouchere/invitații personalizate, în baza unui act de identitate de la sediul Asociației C.A.R. – Complex C.F.R – I.F.N. Galați în perioada 06.03.2023 – 08.03.23

 

IMPORTANT!

 

*Poti participa doar dacă locuiești pe raza județului Galati și daca ai 18 ani împliniți la data începerii concursului.

 

Vezi mai jos regulamentul complet!

 

Vezi mai multe detalii despre

#Ladies Party pe pagina de Facebook

Dunărea Gourmet Market

 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL DE PARTICIPARE  LA CONCURS 

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Campania concurs de 8 Martie "Concurs cu premii speciale pentru doamne- 3 invitatii la 8 Martie - Ladies Party denumită in continuare ,,Campania", este organizată în calitate de organizator și operator de date cu caracter personal de către ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R.- I.F.N. GALAȚI cu sediul Galați, Str. Maior Iancu Fotea, Nr.3, Bloc L, Parter, CIF 4461520, proprietar si administrator al website-lui www.carcfr.ro  și în calitate de „operator” în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și altor reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Campania concurs este derulată prin intermediul SC WOW SPOTBOX SRL cu sediul în Galați Str. Cloșca, nr.9,  contact: wowspotbotx.ro, in calitate de organizator împuternicit de operator, denumit in continuare ,,Organizator'.

Participanții la această campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit in continuare ,,Regulament Oficial").

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi adus la cunoștința publicului prin publicarea acestuia in pagina de Facebook https://www.facebook.com/carcfrgalati/ începând cu data de 24.02.2023 și este disponibil gratuit oricărui solicitant.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, in aceeași manieră in care a fost făcută informarea inițială.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/ sau cu rol informativ.

Art.2. LOCUL ȘI DURATA DESFAȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura in perioada 24 februarie – 6 martie  2023 pe pagina Facebook https://www.facebook.com/carcfrgalati/ si se va adresa în mod exclusiv publicului de pe raza județului Galați, România.

Art.3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MODALITATEA DE PARTICIPARE

La concurs pot participa doar persoanele fizice in vârstă de cel puțin 18 ani, domiciliate în Galați, care dețin un cont valabil pe platforma de social media Facebook și îndeplinesc cerințele in timpul perioadei de desfășurare a Campaniei, in conformitate cu prevederile din prezentul Regulament (în continuare denumit  Participant).

La Campanie nu pot participa angajații Organizatorului, respectiv al terților care participă in organizarea Campaniei, precum și rudele de gradul I ai acestora.

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru participarea la Campanie, Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

1.     Să dea Like la Pagina de Facebook https:// www.facebook.com/carcfrgalati/

2.     Să distribuie postarea de concurs public pe pagina sa proprie

3.     Să lase un comentariu la postarea de concurs – etichetând 3 persoane din grupul propriu

Art. 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1 Premiile oferite în cadrul concursului constau in 3 invitații la evenimentul organizat de 8 martie “Ladies Party” la Salon Panoramic  din hotelul Accor din centrul orașului Galați organizată de Dunărea Gourmet Market – Dunărea SA Galați.

5.2 Premiile vor fi imprimate pe câte un voucher personalizat/invitație  care va fi prezentat la eveniment în original.

5.3 Premiile pot fi cesionate către terți.

5.4 Premiile nu pot fi înlocuite cu contravaloarea lor in bani.

5.6 Rezervarea și confirmarea participării persoanelor desemnate câștigătoare în cadrul Concursului se va face la numărul de telefon 0722 669 504.

5.7 Evenimentele la care au acces persoanele câștigătoare se vor desfășura la Salon Panoramic  - Mercure Hotel,  situat în centrul orașului Galați și sunt organizate de Dunărea Gourmet Market – S.C. Dunărea S.A.

Art. 6 DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1 Concursul va avea trei câștigători, care se vor stabili cu ajutorul unui algoritm bazat pe selectarea aleatorie, utilizând platforma randorm.org. astfel – primii 3 participanți desemnați prin utilizarea platformei vor fi considerați câștigători. Următorii de pe locurile 4,5,6  vor fi considerate rezerve.

6.1.1. În cazul nevalidării unuia dintre câștigători se vor desemna câștigătorii din rezerve in ordine crescătoare.

6.1.2. Tragerea la sorți va avea loc în data de 06.03.2022 ora 12.00

6.2 Validarea câștigătorului

6.2.1 Ulterior desemnării câștigătorilor concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condililor privind înscrierea participanților in concurs.

6.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesară verificarea îndeplinirii cerințelor stabilite în cadrul prezentului Regulament.

Câștigătorii vor fi contactați prin mesaj privat pe Facebook Messenger și li se va comunica ce au de făcut.

Art.7 INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI

7.1. Pentru înmânarea premiilor – a invitațiilor personalizate cu numele premiului câștigătorii trebuie să se prezinte in perioada 06.03.2023  – 08.03.2023, in cadrul programului de lucru la sediul Asociației CAR Complex CFR Galați  din Str. Maior Iancu Fotea, Nr. 3, Bl. L, Parter, Galați, Romania (vis-a-vis de Biserica Greacă).

7.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiile dacă câștigătorii de drept, cât și rezervele nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.

7.3. Orice eroare și/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind in responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat sau nu răspunde la mesajul de pe Facebook.

7.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de către Organizator.

7.5 Participarea la Campanie prin postarea unui comentariu reprezintă acceptarea integrală, liber consimțită și in afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține in exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

7.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții care încalcă regulamentul Campaniei.

7.7 Ține de responsabilitatea Participantului să urmărească postarea Campaniei, mesajele și notificările primite in contul său Facebook. Organizatorul nu este responsabil de consecințele omisiunii Participantului.

Art.8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înscrierea la Concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Oficial și sunt de acord ca datele lor personale să intre in baza de date a Organizatorului și să primească informații despre campaniile desfășurate de acesta.

Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Regulamentului (UE) 20161679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului .

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților prezenți in cadrul concursului și să le utilizeze numai conform prezentului Regulament Oficial și legislației in vigoare.

Participanților in cadrul concursului le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 20161679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date:

·       Dreptul de acces - Operatorul are obligația, la cererea transmisă pe orice canal de către persoanele vizate (clienți, angajați, alte persoane fizice), de a le confirma acestora ce date preludează și in ce condiții.

·       Dreptul la rectificarea datelor - Operatorul are obligația de a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate de a obține fără întârziere rectificarea oricăror date inexacte (eronate sau incomplete) care le privesc.

·       Dreptul la ștergerea datelor - Persoanele vizate pot solicita operatorului ștergerea datelor care le privesc, fără nicio întârziere.

·       Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, respectiv limitarea acesteia (cu excepția stocării propriu-zise) strict la prelucrările cu care persoana vizată este de acord și /sau strict la prelucrările necesare in scopul derulării contractului, exercitării sau acordării unui drept în instanță.

·       Dreptul la portabilitatea datelor - Dreptul la portabilitatea datelor implică obligația operatorului de a asigura (i) furnizarea datelor primite de la persoana vizată, intra-un format accesibil la cererea acesteia.

·       Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor - Persoanele vizate pot să se opună oricând la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.

·       Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal - Operatorul are obligația să comunice fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare a prelucrării efectuate.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Numele câștigătorilor și premiile câștigate in cadrul Concursului vor fi publicate in cadrul fiecărei postări de concurs din cadrul paginii https://www.facebook.com/carcfrgalati/

În cazul în care Participanții câștigători nu contactează Organizatorul în termen de 48h după primirea înștiințării privind câștigarea concursului, ei își pierd dreptul de a prelua premiul și, prin acceptarea prezentului Regulament de concurs, renunță în scris, în mod expres și irevocabil, la orice pretenție de despăgubire, compensare sau de orice altă natură legată de acesta.

Participanții câștigători trebuie să furnizeze datele cu caracter personal, respectiv informațiile și declarațiile solicitate de Organizator pentru a putea revendica premiul. Participanții sunt responsabili pentru eventualele date personale eronate pe care le-au furnizat.

Datele cu caracter personal solicitate de Organizator: numele, adresa de email, numărul de telefon al câștigătorului.

Art 8. CONTESTAȚII

8.1. Contestațiile se pot face în termen de 24 ore de la momentul afișării numelor câștigătorilor.

Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la contact@wowspotbox.ro si  va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele și prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.

8.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de maxim 48h de la data primirii.

Art. 9 ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI.

Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art. 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forță major, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului din motive independente de voința sa, de a continua prezentul Concurs.

Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate la Art.2. ori poate fi suspendat in baza deciziei Organizatorului, cu condiția ca acesta să anunțe in prealabil o astfel de situație prin afișarea unui anunț public.

Art 10. TAXE $I IMPOZITE

10.1. Organizatorul și Câștigătorii nu datorează impozit pe venit in legătură cu premiile. Premiul este oferit de S.C. DUNAREA S.A.

10.2. Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului Oficial de Desfășurare a Concursului, etc.).

Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi ,,cheltuieli indirecte" în sensul Ordonanței de Guvern nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11 LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.