Convocare Conferinta membrilor C.A.R. 26.03.2020

Consiliul director al ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI convoacă  Conferința ordinară  a membrilor C.A.R. ce va avea loc joi,  26.03.2020, ora 17.00, la  CENTRUL DE AFACERI DUNĂREA, Etajul 1,  Sala EUROPA (Fosta Cofetărie Dunărea), din localitatea Galați, Str. Nicolae Bălcescu, Nr.1,  județul Galați. La Conferință participă membrii reprezentanți nominalizați în R.O.F. și membrii C.A.R. delegați de structurile din care fac parte. Norma de reprezentare stabilită prin hotărârea nr.1/2016 de către Consiliul director este de un membru reprezentant sau delegat la 60 de membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI.

Accesul în sală se va face în baza actului de identitate și a delegației primite. Pentru înscrierea pe lista delegaților vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa de e-mail contact@carcfr.ro până pe data de 20.03.2020. Delegațiile se ridică zilnic între orele 10.00-14.00, în perioada 23.03.-26.03.2020, de la sediul din Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă a doua Conferință pentru data de 27.03.2020 ora 17.00, la   sediul  din Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.           

Prima Conferință este declarată statutară în prezenta a jumătate plus unul din numărul membrilor care au calitatea de membru reprezentant.

A doua Conferință este declarată statutară dacă participă 40% din numărul membrilor care au calitatea de membru reprezentant.

Hotărârile Conferinței se adoptă cu majoritate simplă de voturi.    

Ordinea de zi şi materialele propuse în dezbatere  la Conferință pot fi consultate de cei interesați zilnic între orele 10.00-14.00, în perioada 23.03.-26.03.2020, la sediul din Galați, str. Maior Iancu Fotea, nr. 3, bl. L, parter, județul Galați.

      Conferința  are următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind activitatea desfășurată de Consiliul director al C.A.R. în anul 2019;
  2. Execuţia Bugetară pe anul 2019 ;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
  4. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2019;
  5. Discuții pe marginea materialelor prezentate;
  6. Stabilirea delegaților la Conferința U.T.J.C.A.R.S. Galați;
  7. Aprobarea Proiectului de Hotărâre al Conferinței.

                                                                            Președinte,

                                                                         Ec. Vlad Maria

Reducere dobânzi împrumuturi pentru membrele C.A.R. luna martie 2020

C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați oferă membrelor sale o reducere de două puncte procentuale la dobânda la împrumuturile contractate în luna martie 2020 cu o valoare mai mare de 3.000 de lei. Sumele vor fi virate în conturile solicitanților. Oferta se referă la împrumuri inițiale sau suplimentare pentru membrele fără incidente de plată în ultimii 3 ani (nu la refinanțarea unor împrumuturi).

Noutăți în anul 2020

ÎN ANUL 2019:

- numărul de membri a crescut cu 168 ajungând la 5139;

- s-au acordat un număr de 1.835 de împrumuturi în valoare de 17,15 milioane lei;

- fondurile sociale ale membrilor au crescut cu 1,95 milioane lei (din care 629 mii lei reprezinta beneficiul repartizat de C.A.R., 3,8% calculat la soldul mediul social al fiecărui membru) ajungând la 17,73 milioane lei;

- s-au acordat un număr 71 de ajutoare nerambursabile în sumă de 102.100 lei (12 de căsătorie, 20 pentru naștere, 8 pentru șomaj, 31 de deces).


DE LA 1 IANUARIE 2020:

-cotizația maximă la fondul social -800 lei/lună, cotizația minima 7 lei/lună dacă fondul este mai mic de 500 lei și 2 lei/lună pentru fonduri mai mari de 500 lei;

-cotizația maximă la fondul opțional 1.000lei/lună și cotizația minimă 10 lei pe lună;

-cotizația pentru fond ajutor deces 3 lei/lună (valoarea ajutorului în caz de deces este 3.000 lei pentru membrii C.A.R. cu vechime de minim 5 ani de la data înscrierii/reînscrierii  și 800 de lei pentru membrii cu mai puțin de 5 ani vechime. Se acordă pe baza certificatului de deces în original și a facturilor care dovedesc suportarea cheltuielilor de înmormântare);

-taxa de înscriere ca membru C.A.R. este 15 lei (cotizatia în luna în care membrul se înscrie la C.A.R. este de minimum 25 de lei, dacă membrul a mai fost înscris cotizația este de 75 de lei);

-reducerile se acordă pentru împrumuturi de cel puțin 3.000 de lei (regula se aplică și pentru reducerile la dobânzile împrumuturilor la nivelul fondului social);

-membrii care au avut intarzieri mai mari de 60 de zile la plata ratelor la împrumuturile contractate la orice C.A.R. vor avea, timp de 3 ani de la data incidentului de plată, dobânda majorată la împrumuturile noi contractate;  

- membrii care s-au retras și se reînscriu la C.A.R. nu beneficiază timp de 1 an de la data reînscrierii de reducerile la dobânzile la împrumuturi.

Pentru confirmarea soldurilor la conturile de fonduri și conturile de împrumut și dobânzi, precum și pentru a vă înmâna o sinteză a operațiilor desfășurate în anul 2019 în conturile dvs., vă așteptăm, personal, la sediul C.A.R. până pe 12.03.2020.

 

 

 

Program de lucru sfârșit an 2019 - început an 2020

La sfârșitul anului 2019 și începutul anului 2020 vom avea următorul program de lucru cu publicul:

24.12.2019           9.00-15.00
25.12.2019           ÎNCHIS 
26.12.2019           ÎNCHIS
27.12.2019           9.00- 15.00
28.12.2019           ÎNCHIS
29.12.2019           ÎNCHIS
30.12.2019           9.00-17.00
31.12.2019           ÎNCHIS
01.01.2020           ÎNCHIS
02.01.2020           ÎNCHIS
03.01.2020           ÎNCHIS
04.01.2020           ÎNCHIS
05.01.2020           ÎNCHIS
06.01.2020           09.00-17.00

Puteți efectua plăți în conturile C.A.R. Complex C.F.R. – I.F.N. Galați, astfel:

RO90 BTRL RONC RT02 7414 0601 (doar dacă aveți cont în Banca Transilvania!)

RO98 INGB 0000 9999 0171 4398 (dacă aveți cont în altă bancă)